משהו השתנה מימי האבירים

פעם היו אנשים עדינים

גיבורים אך גם אצילים

בראש מעיינם דאגה לחיים

 

בסולם העדיפויות של האדם היום

מתייצב בפסגה הרצון לחלום

גם לאכול לא רחוק אחריו

לדאוג לעצמך זה מובן מאליו

 

לו יכלו המתים לדבר

מה היה ארתור אומר

הדור החדש לא כמו פעם

עדיף לשכון בקבר עד יעבור זעם.

 

טוב לאותם אנשי גדולה ומעש

שמתו כבר ונחסך מהם כעס

וטוב לאלו שעוד לא נוצרו

שאי שם בדממה תמימים יוותרו

 

בנקודות מיוחדות ברחבי העולם

קיימים אבירים בלבם ונפשם

שצריכים לתקן ולהמשיך ללחום

כדי שהשמש תזרח בכל יום.