אריאן סולאל

חיפאית, כותבת שנים רבות, סוף סוף מעיזה להציץ מתוך המגירה

עקדה

אפיטף לזכרונות לא קרואים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה