אריאן סולאל

חיפאית, כותבת שנים רבות, סוף סוף מעיזה להציץ מתוך המגירה

בצמא הזה

עת דודים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה