למה?

אלוקים למה?

למה בראת אותו?

את השחור הגדול שאין לו סוף

 

ניסיתי

באמת

אני מבטיח לך אלוקים שלי

ניסיתי

 

אני מודה

לפעמים אפילו הצלחתי

אבל די!

 

נגמר הכח

לא יכול יותר להילחם