בס"ד.

 

  ביום בו תדינני

  אף אני אתבע את חובי

   על יופיה המכריע של האישה

  על החמדה הכבושה ,

 במצוותך

 על המלחמה המכלה

 על יסורי הבושה

  ועל אותה

 אהבה יתומה