רסיס לילה

אני יצירה הממתינה לאישור

את צוחקת כוכבים

לילותייך וימיי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה