כשאעמוד תחת חופה,

ואומר "אם אשכחך תשכח ימיני" –

לא רק ירושלים תעמוד לנגד עיניי

 

(לך, בת גילי, בת חופתי)