חלומות; שאיפות; תוכניות; מציאות –

 

1. הלוואי; נקווה; ייתכן; אבוד

2. יום יבוא; בעתיד; בקרוב; כבר לא

3. לידה; נערות; התבגרות; מוות

4. כל התשובות נכונות