היי את, יש לך מבט אבוד בעיניים, ונדמה לי שאני זה שאיבד אותו