על גבי שקית הבוטנים שקניתי,

לא הוזהרתי כי "הבוטנים גורמים להתמכרות",

 

במשרד הקטן שבו נסגרתי,

לא אמרו לי כי אור הפלורסנט

"גורם להזדקנות מוקדמת של אור הפנים"

 

וגם כשקיבלתי אותך מידייך,

לא סיפרת לי שאת

עלולה לגרום להפרעות בקצב הלב.