לפרקים, נובטים בי רגעי-פעם מצמיחים מתוכם זיכרונות קרטון שיקרסו לתוך עצמם אם רק אנסה לסמוך עצמי עליהם ויעלו בלהבה כשאך אמקד בהם את אור-מבטי