ותאמר רחל

הבה לי בנים

ואם אין -

מתה אנוכי

 

ותהר רחל

ותמות בלדתה