ויתרוצצו הבנים-הפנים בקרבי (האחד מבעט לצאת בעוברי על פני בית משתה והאחר מפרכס בעוברי לפני בית עלמין) ואומר אם כן מי זה אנוכי ולא הלכתי לדרוש את עצמי