כמה מוזר.

החפצים בביתנו מדברים.

 

כמה מוזר.

הם אומרים: כאן ישבתם גם בכיתם

כאן הארתם, כאן כיביתם

 

כאן עיניכם

נפקחו, נעצמו, טחו

 

כאן לבכם

פעם, הלם, גבה

 

כאן נפשכם ידעה

התרוממות, שוויון, מפח

 

כמה מוזר.

החפצים בביתנו דוברים אמת ושקרים

ובני האדם שותקים.