תחת חופת השמים חפוי ראש ואבל לבדו עומד חתן מיותם ועל פניו תקוה מלוחה הוא כבר לא ישבור היום את הכוס אך לעולם לא ישכח את החורבן.