ארבעה מחוגים בשעונִי:

ארוך, קצר, מהיר, אַת

כך יומי מתקתק פרקים-פרקים:

שניות, דקות, שעות, זמןאיתך

 

וככל שיש ממנו יותר

הוא דווקא הולך ומתייקר

 

חמש רוחות במצפן שלי:

צפון דרום מזרח מערב אַת

לכל אשר אפנה ואסוב

אמצא דרכי היישר אלייך

 

ומשנתרחקת

לא נותרה לי טיפת זמן

ואבד לי כל כיוון