צור ד

"יש דברים שרציתי לומר לך.. ואינם נענים לי.."

*קטע שלא נכתב*(וידוי)

משפט המורה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה