צור ד

"יש דברים שרציתי לומר לך.. ואינם נענים לי.."

גאולה

ראיס על כעסים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה