צור ד

"יש דברים שרציתי לומר לך.. ואינם נענים לי.."

שלג מאוחר

הגמד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה