צור ד

"יש דברים שרציתי לומר לך.. ואינם נענים לי.."

בין התלמים

חתול שחור(וטעים...)

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה