צור ד

"יש דברים שרציתי לומר לך.. ואינם נענים לי.."

ציפיה לאהבה

#בדידות#

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה