צור ד

"יש דברים שרציתי לומר לך.. ואינם נענים לי.."

בדידות

נשף פרפרים שיכורים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה