צור ד

"יש דברים שרציתי לומר לך.. ואינם נענים לי.."

משפט המורה

תגובות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה