אוצר שלי יקר, אוצר שלי, מתנה נפלאה ... איפוא את ?

יגעתי ולא מצאתי אך למרות זאת אאמין.

דואה על כנפי רוח, פורש את כנפי, עיט גדול.

רואה את הכל מלמעלה, הכל כל כך קטן, אני קטן.

כשאני למעלה, אפשר לראות יותר רחב, יותר רחוק.

לקבל תמונה מלאה, להרגיש את שלמות המרחב.

להרגיש ... שקט.

 

פרח שלי, נשמה שלי, ילדונת ... אייך ?

מרחקים אדירים דאיתי, רוחות סערה נשאוני למרחקים.

יבשה אחרי יבשה תרתי אחרייך.

חיפשתיך, ולא מצאתיך.

מצאוני ציידים, חיציהם שלחו בי.

קרעו כנפי מעלי, צולל מטה מטה

אל תהום הנשיה.

 

יפה שלי, איילת אהבים, יעלת חן שלי ... היכן את ?

עיט אני, מרוט כנפיים בתהומות שאול.

גופי שבור, אך רוחי ...

אט אט מטפס אני מעלה ברגלי.

אורך, מאיר את דרכי. נשמתך, מושכת את נשמתי.

חבלי אהבה נושאים אותי למקום מבטחים.

ושם ... בעמקי לבבי, מצאתיך.