פלג מאיר

?

אילו היה האדם

חיש מהר יפלו הבריות למשכב

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה