פלג מאיר

?

חיש מהר יפלו הבריות למשכב

על רפיון הנפש

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה