פלג מאיר

?

חיש מהר יפלו הבריות למשכב

אילו היה האדם

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה