פלג מאיר

?

אילו היה האדם

על רפיון הנפש

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה