אָקָדֶמֶת - יומן מחלה

כך זה קורה:

1. בוחרים את מושא המחקר - פרפר חי אשר יופיו המרעיד מרטיט לבבות

2. לוכדים אותו בצנצנת צרה

3. מחכים שימות

4. את הגופה מייבשים בזהירות

5. מסווגים לפי אורך המשוש (בס"מ) וגודל הכנף (בסמ"ר)  

 6. שמים באלבום, מנויילן הרמטית,  עם אלפי פגרי פרפרים אחרים

7. מצמידים שם ארוך בלטינית

8. לוקחים צעירות וצעירים, ילדים בעצם, שבליבם עוד חי יופיו של פרפר, ומשכנעים אותם שאם רצונם לדעת מהו פרפר באמת, עליהם ללמוד זאת מתוך האלבום, ולשנן היטב את השם בלטינית, את גודל הכנף ואורך המשוש...

 

 

כך נתָנּו, מתפעלים ככולם מבגדי המלך, שישיאו אותנו לעזוב א-להים חיים ולסגוד לבעל-תיזה. להשוות במקום לחוות. לבדוק במקום לדבוק.

להעריך, לכמת, לבקר,

לקטלג, לסווג, לאתגר,

ללמוד על במקום לחיות את. אכן אָקָדֶמֶת...

אינכם רואים, למשל, את ההבדל בין ללמוד מדברי  הרמב"ם  כדי שילמדנו מורנו היאך נלך בדרך העולה בית ה´, ובין דיון תיאורטי על דרכו של  הרמב"ם בהשוואה ל-...    או התפלמסות אם ניתן לראות ברמב"ם פרשן, או שמא "רק" הוגה?

די לה, לאקדמיה, שבידיעת העולם הדומם, הצומח והחי השליטה את השקפת עולמה הצרה, אשר אין לה אלא מה שעיניה רואות, אשר נועצת איזמל בבשר החי וקורעת את המציאות לנתחים-נתחים. אל תתנו לה דריסת-רגל (גסה) בחיי הנפש והרוח, ובטח שלא בחיי באמונה! אל תייבשו לנו עוד פרפרים! הניחו לנו, בדרכנו הבלתי-אקדמית ובלתי-מתוחכמת, ללמוד על מנת לעשות,  לא במובן הצר של קיום טכני , אלא במובן הרחב יותר של לחיות.

תנו יד - אל תתנו לאקדמת לקחת. חיוּת.

 

 

(נכתב בעקבות יום-עיון בנושא הרמב"ם לרגל כך וכך שנה למותו)  

בבקשה לא לכתוב לי על הערך והצורך בחשיבה ביקורתית וכו´ - לא אמרתי שאין לזה ערך ומקום, התקוממתי נגד הבלעדיות של צורת החשיבה ה"אקדמית" ה"מדעית" שמנסים להשליט על הכל.