אני ואנוכי

אין לי יותר מדיי מה. סתם דכאונית בהיסטריה..

קשרים.

אני שונאת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה