עולם ומלואו ניתן להכניס למילה,

עולם ומלואו ניתן לקרוא ממילה,

ולוואי ונדע לכוון אחד מול אחד במחשבת השירה.