כשניתנת רשות לשטן לקטרג, הוא עושה את עבודתו כראוי.
אך לצד השני... איפוא...
לפעמים אני מרגיש... למה לעזאזל לא להתחבר לשטן...
עבודתו, היא תמיד שלמה,
על הצד הטוב ביותר (או הרע לחילופין)
למה תמיד כל כך קשה למצוא את הטוב?
למה כל כך קל להתמסר לרע...
לבדידות, לדיכאון...
קורא אני למי שרוצה לבוא לעזור,
גשמי או רוחני... שיבוא.
ואם אף אחד לא בא...
בצר לי א-ל... אקרא.

אנו בורחים מאלה שאנו שואפים לקרבתם.
ומבלים לעיתים את כל חיינו עם אלא שהינם אדישים לנו לחלוטין.
אנו פונים עורף לאלה שאנו רוצים לחבק בזרועותינו,
ושותקים.. כשליבנו קורא להם, ותובע אותם.
אנו מחייכים, בזמן שאנו רוצים לצעוק.
ויום אחד ... כשהם הולכים מאתנו ...
ומה שבנינו במו ידנו ... נוכחים לדעת שרימינו את עצמנו ...
באין רואה, בראש מורד, אנו מקבלים בפינת הנשמה,
את העונש ...