בימי אוצר
אוצר בלום
נשמע קול
קול עלום
מיהו זה
המשמיע קולו
מיהו זה
הפונה לקונו

סתם אדם
במשכב מטתו
מוחה דמעה
רועד בקולו
אנא אל
בשם ישראל
סלח נא
לאדם שואל

על משכבי
מעמקי נשמתי
פורץ בבכי
עוצם עיני
אל נא
שמע נא
קבל נא
את תשובתי.