אדם הוא תוצרת סביבת גידולו

פעמים עולה בו הכוח לראות אמיתת החיים ולשנות סדרי ילדות

מתוך כך חי כל ימיו במלחמה מתמדת בין טבעו הבנוי לו כבר, לבין טבעו שאינו ידוע.

קושי מלחמה זו נוטע חזיריו בחלקי החיים השונים

ובראשם משפחתו.

טבע אנשים אלה להיות חלוקים בנפשם

חלק עולה מעלה, וחלק יורד שאול.

שמו של אדם חושף את טבעו

ויש שמות הקורעים את האדם בין שני עולמות אלו.

יש המקבלים שם שאינו תואם את סביבת חייהם,

תואם הוא אמנם את מטרתם בעולם

אך בו בעת מקשה עליהם להגיע למטרה זו.

צריך אדם ללמוד לדעת מה לעשות עם דברים הניתנים לו,

יש בם את הכוח לסחוב ולגרור אותך לטוב, ולרע

עיתים אתה נמשך לכאן ולכאן באותו עת.

לו רק היה כוח באנשים, את הסבלנות בלהורות לסובבים אותם את דרכי ההתמודדות עם פנימיותם.

אדם הוא תוצר מעשיו, אדם הוא תוכלת מחשבתו, אדם הוא יסוד.. אדם הוא משפחה.

אדם הוא תוצרת סביבת גידולו בידיו הכוח לשנות, שאף זה ניטע בו בילדות.

אין אנו יודעים מסלול חיינו אן ואין

מכירים אנו את שותפינו לדרך

ולוואי ונטיב להמשיך – יחד.