נֶגַע .

אני קוראת בשביל לקרוא. לכן בדרך כלל אין לי הרבה מה להגיד.

"סליחה, איך אני מגיע מפה לדואר?"

מלכודות.

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה