נֶגַע .

אני קוראת בשביל לקרוא. לכן בדרך כלל אין לי הרבה מה להגיד.

עד מאה ועשרים.

נגע.

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה