נֶגַע .

אני קוראת בשביל לקרוא. לכן בדרך כלל אין לי הרבה מה להגיד.

נגע.

פעם,

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה