מעגל של חודשים, לחודש תכונה,

שתיים עשר תכונות בנויות בשנה,

ולכל חודש אות, המיוחדת לו,

שתיים עשר אותיות נבחרו בקפידה,

ובל נשכח כוכבים ומזלות,

הקשורים לחודש בחודשו מחודשי השנה.

 

לתשרי נכנס נוגה, כשדין מגיע ומאזניים שוקלים,

נכנס חשוון יצאה הרוח, עת עקרב שולט עם מאדים.

סלק הפחד בכסליו, שצדק וקשת ביטחון נותנים,

עורו.. כי טבת בתור, בו הרוגז שולט בגדי, ושבתאי מחוויר פנים.

צאו בשבט למלות דלי, ללעוט, עת שבתאי משפיע שפע,

קראו דגים בשחוק גדול, עת צדק על אדר משפיע.

הו... טלה שח שיח על מאדים כשניסן עומד בפתח,

ושור מהרהר בנוגה, כשאייר נראה בנוגה.

זה הכוכב על תאומים משפיע, הם הולכים כשסיוון מגיע,

חווה הסרטן ראיה, כשירח לתמוז מגיח.

ט' באב אריה שומע, עת חמה נתנה דינה,

יראים באלול הם האחד עשר, משיכליות כוכב בבתולה.

 

אלו הם חודשי השנה,

אך המעגל עוד לא תם, ושנה חדשה מתחילה..

והכל.. כמו עלה רמה.