בנימין נקונצ'ני

בן עשרים ותשע, יהודי, מחפש. שאזכה: "ובלילה שירה עמי, תפילה לא-ל חיי"

געגועים

כלו מילי מייחל לאלוהי

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה