בנימין נקונצ'ני

בן עשרים ותשע, יהודי, מחפש. שאזכה: "ובלילה שירה עמי, תפילה לא-ל חיי"

עיני יורדה מים, על שבר

מזמור להנץ

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה