בס"ד

שלום רב שובך, ציפורת נחמדת, שלום רב שובך מארצות האור. ארצות שמעבר לקו הירוק הן, ארצות שבתחום האדם הנאור. שלום רב שובך לארצות החום, שלום רב שובך לארץ בני-חם. הטובחים בירי של צרור מהמותן, מעמידי-פני העם-העתיק-הנלחם. שלום רב שובך ואין שלום. שלום רב-אמר יהיה. מארץ בני שם וחיל וחוסן, מארץ השמאל היפה. חלום רק שובך, ציפורת נחמדת חלום רק שובך עד הלום. ציפור שנשרה משמיים כמו אבן, נחמדת ציפורת, שובך ז"ל שלום.