בס"ד יותר מדי תשומת לב שמים בערימה, לך תדע מתי תרצה קצת... --------- תודה למ.כ.