בס"ד

Mutability - Percy Bysshe Shelley

The flower that smiles to-day

            To-morrow dies;

All that we wish to stay

            Tempts and then flies.

What is this world’s delight?

Lightning that mocks the night

            Brief even as bright.

 

Virtue, how frail it is!

            Friendship how rare!

Love, how it sells poor bliss

            For proud despair!

But we, though soon they fall,

Survive their joy, and all

Which ours we call.

 

Whilst skies are blue and bright,

            Whilst flowers are gay,

Whilst eyes that change ere night

            Make glad the day;

Whilst yet the calm hours creep,

Dream thou – and from the sleep

            Then wake to weep.

 

הפרח שהיום מחייך

למחר פס;

כל שנשאל שיימשך

מפתה ואז נס.

מהו העונג של זה העולם?

ברק שאת הלילה ללעג שם

קצר כשבהיר אמנם.

 

סגוליות, כמה חלושה היא!

ידידות כמה נדירה!

אהבה, איך אושר עלוב מחליפה היא

בייאוש גאה תמורה!

אך אנו, על אף נפלם במהרה,

שורדים את חדוותם, וכל מה

אשר שלנו לו נקרא.

 

כל עוד בהיר הרקיע וצח,

כל עוד עליזים הפרחים,

כל עוד אישונים המשתנים עד יחשך

את היום משמחים;

בעוד עדיין זוחלות השעות הרגועות,

חלום אתה ומשנתך הזאת

אז התעורר לבכות.