בס"ד

ואולי לא אדע לעולם הכיצד ואולי לא אביט מעודי לאחור והאם אגיע לסוף המשעול האדע שאין הלאה לדרך וכשייתם יום-חיים אחרון וערבו לכשאהיה רק אני לעצמי האם האמת תניחני שהייתי אני בעצמי?