בס"ד אנו שופטים את עצמנו לפי העתיד שעל פיו פעלנו. אחרים שופטים אותנו לפי העבר שהותרנו מאחורינו.