איציק אחד

מסתבר שכולנו לבד.

ב.ג.ד(2) בהטיה נבגד

ב.ג.ד. בהטייה בגידה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה