בס"ד כמה שהם מטפסים יותר גבוה על עץ, הם מחפשים כבאית עם סולם יותר ארוך...