בס"ד


זכור

את אשר עשה לך


(
כל מי שלבו לא נשבר בקרבו, עת התהלכו שוב יהודים בטלאי על חזם.
כל מי שעיניו לא דמעו, עת יהודים, שלבם לא מאבן היה, נשברו.
כל מי ששחק, עת יהודים הטיחו אמיתות כואבות בפני אחיהם.
כל מי ששיקר, שהסית, שהרעיל לבבות.
כל מי שתמך, שנמנע, שנשאר להשפיע מבפנים.
כל מי שריסן, ש'הנהיג' מאבק, שחנק בגרון אנשינו.
כל מי שנלחם שלא על מנת לנצח.
כל מי שפסק, שתקף, שפסל מוסרית.
כל מי שהפקיר לפקודות, לשטיפת המוח, את הנקרעים במצפונם.
כל מי שיזם, שיעץ, שהגה ודחף, שסייע.
כל מי שדאג להולכים על ארבע, וירק בפני אחיו.
כל מי שאמר: "מגיע להם".
כל מי שטען: "תמיד ידעתם".
כל מי ששאל: "האם לא מוטב להפנות את החומר האנושי הנפלא הזה למשימות לאומיות?".
כל מי שקינא ב'פיצויים'.
כל מי ששמר על אתרוגים.
כל מי שלא דן דין צדק.
כל מי שלא דיווח אמת.
)

עמלק.