בס"ד קיצו של לילה מגיע בוקר חדש מתקרב ולפני שהשחר יפציע כאב אל הלב מתגנב איך תרצי שאתחיל את היום יום חדש על הצד החייב? ואיך יעבור לי יומי כשבגללי יש בך משהו נכאב? ואם במחילה תזכיני אסתפק רק בזאת לעכשיו סלחי לי, ונדבר מחר כי יש עוד לאמר, יש עוד רב חלומות נעימים יקירה חלומות על אביר וסוסיו חלומות פז לך חמדתי חלומות על עתיד בזהב