כשאני נמצא איתך

טיפות שמש זולגות על מרבד של תחושות

הקסם מולך

היופי שולט

כישוף בעינייך

טוהר עוטף אותך

ואני חוסה בצילך

מצטנף בחיקך

וגונב קצת ממה ששייך לך