בס"ד

הלילה הוא זמן לחלומות לבחינה מחודשת של זכרונות אך כנגדם מציבה ההכרה חומות והמוח נועלם בארונות לפעמים, זכרון מסרב להשלים עם הכפיה השכלית, ההתעלמות איננו משקיע בחלומות כלים חפץ בעירנות הוא, בעימות נדודי שינה? ייסורי זכרון? רישומי העבר בוערים לעיתים צריך לאוורר את הארון להתמודד עם שלדים מסתתרים שלדים של מטרות, עקרונות של תמימות שהיתה ואיננה עוד של יריבים ושל אהבות ישנות רגעים שכאהבת מאוד להביט לעצמך ישר בעיניים לשלד של מה שהיית אז במסננת כל מה שעברת בינתיים זהב בנחל הזמן שגז ולכל גרגר זהב-זכרון יש מלאך שאומר לו "הכה!" שוב ושוב את הספר בדף הנכון לא תוכל להתעלם, ומאליו ייקרא… שאלה מן העבר שם כתובה איש לא יענה, מבלעדיך. זעקה בוקעת, דורשת תשובה ושבת עד ה' אלוקיך בין אדם למקום בין אדם לאדם וקמת ועלית… דברי ריבות בשעריך בין נגע לנגע בין דם לדם ששפכת לכבוד קלון חבריך אל תשאל השומר אנוכי קול דמי אחיך מרעיש כי אם אין אני לי מי לכשעצמי, אינני איש.