בס"ד

כשחולים זה כמו לשיר כששכחת את המנגינה השמחה קצת מתעמעמת ומתחבאת לה בפינה וכשנזכרים והלחן מאי-שם עולה והחיים שוב כה שמחים אתה מתפלא איך שכחת שהתווים הם חיוכים

------------------ נכתב כהקדשה לספר שנתרם למחלקת הילדים של 'שערי-צדק', צה"ל ה'תשס"א