י.ד ברקוביץ

אוהב לכתוב תסריטים במיוחד עם שורשים מצואותיים.

מילואים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה