בס"ד לעיתים אנו מוצאים אהבה במקום שבו מעולם לא חשבנו לחפשה... - בליבם של הקרובים אלינו ביותר.