ערוגה .

מינימליסטית .

ועכשיו,

כמעט שיר אהבה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה