ילדת הצל

"ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור, אני נהר שמטהר מכל הכתמים. אני איש פלא ונשמתי פלא גדול, חידוש כמוני לא היה מעולם" (ר' נחמן מברסלב)

רק הרגשה, בטעות.

הרהורי שלוש בלילה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה