בע"ה.

את מכירה לי

חתומה בפתילים אל המוקד

אני מזהה

הן, מטה תפילותיי השארתי אצלך

העולות ובוקעות רקיעים

מעמקי הבור

כתונת יוסף מזעקת

מעמק חברון

מכירה, בכורה ומלכות

הפעם אודה.