אורי בנין

איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי

בְּהוֹנוֹת

רְחוֹב שִׁיר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה