עומדת בתחנה

ממתינה

לא יודעת לְמה.

תכף הוא הוא יבוא

עוד רגע יופיע.

 

פתאום - חוששת.

רוצה לחזור

לסגת.

מפחדת.

 

אך -

מישירה המבט

מזקיפה את הגב

משרה ביטחון

על עצמה

בלבד.

 

הנה הרכב

המכונית מגיעה

סליחה,

אתה מגיע

לירושלים?

תודה.