לחרדג, שמאמין בי.

כשחתמנו את היותנו

מדדתי את השקט

בין ברק לרעם

לדעת היכן בדיוק מתרחשת הסערה.

 

לבד אני לומדת את סוד הגבולות-

כמה שברירי סף העמדת הפנים

כשנקרע ספר הזכרונות.

 

***

ממשולש רעוע חולה בדרכי הנשימה

נותרנו אחד ואחד ואחת.

לא נשלחנו לעזאזל

נשלחנו לארץ זרועה וארורה.

 

לא זכינו,

לא שכינה ביננו.

אין שכר לפעולתי,

רק מלאכת השזירה-

 

בדידות ומילים.