מונה גאלה

בין יום ללילה, בין קיץ לחורף, בין רדוד לעמוק, קירבה.

כשאיננה

.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה