בקצה שדות הכיסופים

רעי געגועיך

בחליל -

 

נגני, נגני,

שישמע אחרון עכברי העיר

הד פעמיך

 

בקצה שדות הכיסופים

רק הזמן הקצר

שוחק אבנים

 

עושה שמות במרחב;

שנה

    חודש

            שבוע

                    שעה יחידה  -

                                     מ ה   ש ע כ ש י ו

 

בחלונך: רוחות כסלו

יורה ירד,

וברדיו שרים באנגלית

´לעולם לא תצעדי לבד´

 

ובין שלפים

סולם ניצב, ועולים בו (ויורדים)

מלאכים, שרפים, ועכברים,

על דעת המקום  - 

 

שדות הכיסופים.

 

 

**

עד שישוב אהובך

מארצות הנכר

 

עד שיאיר כוכב הצפון שלך,   בזוהר קדמון -

את שמי המדבר

 

עד שיסיר עפרך

מראשך מעליך

 

ויוציא ויציל ויגאל

ויקח  (את ידך)

וישל - נעליך

 

והבוקר יבוא

והאור בעיניך

וראי -

       איך חלפו

                 איך חלפו הזמנים בשדותיך.