בס"ד נישא הייתי על גלי ים אדווה קלה הפיחה בי חיים חדשים הרוח לטפה בי- לוחשת סוד גָלַה לי את שעברה את שראתה גם שמש מרפא מאירה בי אור שלא ידעתי אשר היה טמון בי והלבנה? עודנה שם- חיוורת בגאות ושפל חוצבת בי לילות חוכה עדיין לגאולתה    ‏כ"ד חשון תשס"ד